BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Organizacja

Struktura zatrudnieniaNAUCZYCIELE

stażysta2
kontraktowy4
mianowany13
dyplomowany22
RAZEM41


PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

administracja3
obsługa5
RAZEM8