BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Osoby funkcyjne

mgr Piotr Czaja – Dyrektor Liceum
tel. 58 673-27-16 wew. 33, 660-785-741
e-mail: dyrektor@lo-puck.gda.pl

mgr Marzenna Brazewicz – Wicedyrektor Liceum
tel. 58 673-27-16 wew. 32
e-mail: wicedyrektor@lo-puck.gda.pl

mgr Sylwia Plomin – główna księgowa
tel. 58 673-27-16 wew. 37
e-mail: ksiegowosc@lo-puck.gda.pl

mgr Katarzyna Paszke – specjalista ds. kadrowo-kasowych,
starszy inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

tel. 58 673-27-16 wew. 34
e-mail: kadry@lo-puck.gda.pl

Mirosława Dolna – sekretarz szkoły
tel. 58 673-27-16
e-mail: sekretariat@lo-puck.gda.pl