BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Kierunki kształcenia

I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Pucku prowadzi kształcenie młodzieży licealnej w następujących profilach:

Klasa I:

 • A - POLITECHNICZNA z przedmiotami w zakresie rozszerzonym: MATEMATYKA, JĘZYK OBCY i FIZYKA
 • B - NAUK PRZYRODNICZYCH z przedmiotami w zakresie rozszerzonym: JĘZYK OBCY i dwa przedmioty obowiązkowe do wyboru po pierwszej klasie z następujących: BIOLOGIA, FIZYKA, CHEMIA, GEOGRAFIA
 • C - UNIWERSYTECKA-HUMANISTYCZNA z przedmiotami w zakresie rozszerzonym: JĘZYK POLSKI, JĘZYK OBCY i jeden obowiązkowy przedmiot do wyboru po pierwszej klasie z następujących: HISTORIA, GEOGRAFIA, BIOLOGIA. Dodatkowy nieobowiązkowy przedmiot: WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
 • D - POLITECHNICZNO-PRZYRODNICZA z przedmiotami w zakresie rozszerzonym: MATEMATYKA, JĘZYK OBCYi jeden obowiązkowy przedmiot do wyboru po pierwszej klasie z następujących: BIOLOGIA, FIZYKA, CHEMIA lub GEOGRAFIA Dodatkowy nieobowiązkowy, przedmiot: INFORMATYKA
 • E - UNIWERSYTECKA - OGÓLNA z przedmiotami w zakresie rozszerzonym: JĘZYK OBCY i dwa obowiązkowe przedmioty do wyboru po pierwszej klasie z następujących: WIEDZA O SPOŁECZENSTWIE, HISTORIA, GEOGRAFIA, FIZYKA, BIOLOGIA lub CHEMIA

Klasa II:

 • A - POLITECHNICZNA z przedmiotami w zakresie rozszerzonym: MATEMATYKA, JĘZYK OBCY i jeden przedmiot obowiązkowy do wyboru po pierwszej klasie z następujących: FIZYKA, BIOLOGIA, CHEMIA lub GEOGRAFIA
 • B - NAUK PRZYRODNICZYCH z przedmiotami w zakresie rozszerzonym: JĘZYK OBCY i dwa przedmioty obowiązkowe do wyboru po pierwszej klasie z następujących: BIOLOGIA, FIZYKA, CHEMIA, GEOGRAFIA
 • C - UNIWERSYTECKA z przedmiotami w zakresie rozszerzonym: JĘZYK POLSKI, JĘZYK OBCY i jeden przedmiot obowiązkowy do wyboru po pierwszej klasie z następujących: HISTORIA, GEOGRAFIA, BIOLOGIA. Dodatkowy nieobowiązkowy, przedmiot: WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
 • D - POLITECHNICZNA z przedmiotami w zakresie rozszerzonym: MATEMATYKA, JĘZYK OBCY i jeden przedmiot obowiązkowy do wyboru po pierwszej klasie z następujących: BIOLOGIA, FIZYKA, CHEMIA lub GEOGRAFIA
 • E - NAUK SPOŁECZNYCH z przedmiotami w zakresie rozszerzonym: JĘZYK OBCY i dwa przedmioty obowiązkowe do wyboru po pierwszej klasie z następujących: WIEDZA O SPOŁECZENSTWIE, HISTORIA, GEOGRAFIA oraz BIOLOGIA

Klasa III:

 • A - z przedmiotami ujętymi w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka i astronomia
 • B - z przedmiotami ujętymi w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia
 • C - z przedmiotami ujętymi w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym: język polski, historia
 • D - z przedmiotami ujętymi w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym: matematyka, geografia
 • E - z przedmiotami ujętymi w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym: język angielski, geografia